Polycom

Polycom : สุดยอดผู้นำทางด้าน conference
ผู้นำด้านระบบการสื่อสารแบบ วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่ประกอบไปด้วย ระบบเสียง, ภาพ การคอนเฟอร์เรนซ์แบบหลายจุด การถ่ายทอดและบันทึกการคอนเฟอร์เรนซ์ผ่านเว็บหรือโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของโพลีคอมนั้น ค่อนข้างยืดหยุ่น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานร่วมกับระบบคอนเฟอร์เรนซ์ยี่ห้ออื่นได้เพื่อให้ตอบโจทย์ของการสื่อสาร เช่น MicrosoftAvaya, หรือ Cisco

 

Polycom เริ่มต้นจากระบบเสียงจากนั้นพัฒนามาเป็นระบบภาพและเสียงรวมถึงการแชร์หน้าจอจากคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้พัฒนาคอนเฟอร์เรนซ์นั้นรู้สึกเสมือนกับว่าเรานั่งประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียง ระบบภาพระบบแสง ระบบคอนเฟอร์เรนซ์ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งก็คือ ระบบห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบัน คลาวน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตปัจจุบันมากขึ้น Polycom จึงถูกมาให้ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกๆที่

Polycom Trio
โพลีคอม นั้นตอบโจทย์กับทุกองค์กร ดังนี้
- หน่วยงานทางการแพทย์ ในประเทศไทยเองมีการนำ Polycom มาใช้งานร่วมกับกล้องผ่าตัด โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบชุด
ประชุมทางไกลสอนนักศึกษาแพทย์
- หน่วยงานทางการศึกษา ใช้ระบบคอนเฟอร์เรนซ์สำหรับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นกล้องที่หมุนอัตโนมัติตามอาจารย์ผู้สอนหรือ
ยูซีบอร์ด ที่จำลองจอมอนิเตอร์เป็นไวท์บอร์ด
- หน่วยงานรัฐบาล การประชุมของหน่วยงานภาครัฐได้รับความไว้วางใจจาก Polycom ในเรื่องของความชัดของภาพเสียง การแชร์หน้า
จอคอมพิวเตอร์ และเรื่องของความปลอดภัย(การเข้ารหัส)